Gålåsholmen Kretsløpspark

Gålåsholmen Kretsløpspark

Byggherre: Sirkula IKS
Entreprenør: Syljuåsen AS
Oppstart montasje: Mars 2019

For byggherre Sirkula IKS og entreprenør Syljuåsen AS har vi levert og montert aluminium-glass fasadefelter og dører til nye Gålåsholmen kretsløpspark.

Kretsløpsparken består av ny gjenvinningsstasjon inkludert bygg for farlig avfall, administrasjonsbygg og basar med mottak for varer for gjensalg. Sirkula IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Selskapet har ansvar for all håndtering av husholdningsavfall i eierkommunene.

Prosjektleder: Bjørn Erik Nybakk