Fokus på HMS og KS

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring

HMS som drivkraft

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er ikke bare sentralt for virksomhetens operasjoner, men også et kjernepunkt i vår daglige drift. Vi har innarbeidet og reviderer jevnlig egne rutiner og prosedyrer som ivaretar våre ansatte, våre produkter, montasjen av våre produkter og våre kunder i henhold til alle lovpålagte HMS-krav og internkontrollforskrifter.

Vi benytter tilpasset løsning fra Kvalitetskontroll AS

Logo - Kvalitetskontroll

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring

Kontakt oss