Norsk Kylling, Orkanger

Norsk Kylling, Orkanger

For hovedentreprenør Hent AS og underentreprenør Svalinn AS har vi levert og montert aluminium-glass fasadefelter, dører og vinduer til Norsk Kylling sin  fabrikk i Orkanger.

Byggherre: NHP Eiendom
Hovedentreprenør: Hent AS
Underentreprenør: Huurre Norway AS
Oppstart montasje: Oktober 2019

Fabrikken er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i den senere tid i Norge.

Se også omtale av prosjektet på bygg.no

Prosjektleder: Bjørn Erik Nybakk