Illustrasjon av Sognefjellshytta med besøkende om vinteren

Sognefjellshytta

For arkitekt Jensen & Skodvin og entreprenør Stokk og Stein AS har vi levert og montert glasset til nybygg ved Sognefjellshytta.

Entreprenør: Stokk og Stein AS
Arkitekt: Jensen & Skodvin
Utført: 2014

Glasset er montert direkte på limtrekonstruksjoner uten bruk av tradisjonelle profiler.

Nybygget ved Sognefjellshytta er en del av Statens Vegvesens prosjekt Nasjonale Turistveger. Vi har vært leverandør til flere av disse prosjektene.

Prosjektleder: Ove Sønsteby