Skyer og fjell i bakgrunnen hos Trollstigenplatået

Trollstigen

Norske Metallfasader har levert og montert glasset til utsiktspunkt ved Trollstigplatået som er en del av Vegvesenets Nasjonale Turistveger prosjekt.

Trollstigen: Arkitekt: Reiulf Ramstad.
Utført: 2011

Vi har også levert og montert glass og stål til nytt kafeteria og service bygg.

Arkitekt på prosjektet: Reiulf Ramstad Arkitekter.

Prosjektleder: Ove Sønsteby